lørdag 30. november 2013

Bra fiske i dag , fullpott i mellerud

2dobblhugg i dag. 3godkjente matfisker med hjem i ,2orretter paa samme size i retur og 5 lakser under maal.bomber sal 25, excalibur ee,conrad guldskallen og troophy spoon var dagens slagere for min del. Vanntemp ca7,5

Dagens dobbelhugg.en conrad guldskallen og excalibur ee.. 8 blanke innom baaten!

tirsdag 26. november 2013

Alvorlig formsvacka..

2.bomreisa i rad.et missa rigghugg hele dagen.rundt 10msek og grov sjo. Kringler lykkas med 2 godkjente orretet utenfor elva like fore det ble morkt. Naa er det grav pils og antidepresiva..

lørdag 23. november 2013

Sessongens verste tur for min del

Et hugg hele dagen og den var for liten. Hard overgang etter siste ukers superfiske.. nye tak til uka.

fredag 22. november 2013

mandag 18. november 2013

mandag 11. november 2013

Superfiske 6pack vanern

20 tallshugg i dag med onkel egil.bonanza paa strikepro. Et huggrace uten like paa sluten av dagen i maasdyk. Flere dobbelhugg. 2 storste i balja rundt 5 kg.

Det hugger bra i dag ogsaa..

onsdag 6. november 2013

Full balje med lakser

Hogde bra i dag. 6 i retur opptil 62cm og 3 bomma hugg. 3 godkjente med i land. Strikepro i ytan og legendary bullfrog paa riggen.fint paa vanern i dag.

Hugger som fa... i dag