onsdag 28. mars 2012

Trøgt

Fisket bare 5timer på formiddagen i dag.ikke et napp.lite betesfisk å Se
overalt..

torsdag 22. mars 2012

Laks 65cm

Første hogget i dag.bomber excalibur i ytan..vanntemp 1.7-2,7gr.sol og fint..

tirsdag 6. mars 2012

Fullpott på formiddagen i mellerud

En laks på 4,5 og 7kg på hver sin vuoksi raksi på riggen.ørret 4kg på bomber excalibur i overflata og en villlaks rundt 4kg på salsa i yta.. Vanntemp rundt 1,2gr og noe drivis på morgenen..

Laks 7kg og ørret 4kg

Øringen tok en excalibur i 2kn..

Lax 7kg på vuoksi raksi ,25ft.har også satt tilbake en vildlax rundt 4kg